meteollac.cat
Funcionem amb energia 100% renovable

Dies sense precipitació a la Llacuna:

4

últim dia amb precipitació: 05/08/2022 (19mm)

Es considera un dia sense precipitació quan la quantitat acumulada en 24 hores és inferior a 1mm.
Dies per tornar a entrar en risc d’incendi:
Càlcul aplicant la fòrmula: Dies = ((mm pluja) – 5) / 2.